KerkStroom – geloofwaardige energie

Welkom bij KerkStroom, het initiatief van Reinier van den Berg en Robert den Ouden.

De energiepartner van uw kerkgebouw

KerkStroom wil de energiepartner zijn van kerkelijk Nederland. Wij ondersteunen uw kerk bij het in kaart brengen van het energieverbruik, het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en de financiering hiervan, het aanvragen van subsidies, het zelf opwekken van energie en de collectieve inkoop van duurzame energie. Maar we helpen u ook bij het bewuster omgaan met energie door gedragsverandering bij uw kerkleden te stimuleren. We zijn immers als gemeente pas echt geloofwaardig als we met zorg omgaan met de schepping en goede en oprechte rentmeesters zijn. 

Structurele besparing op uw energiekosten

KerkStroom realiseert structurele besparingen op de energiekosten van haar deelnemers. Door het aanvragen van een besparingsberekening krijgt u te weten hoeveel uw kerk kan besparen door deelname aan onze collectieve inkoop van 100% duurzame stroom en gas. Deelname aan het collectief van KerkStroom is kosteloos. 

Toekomstbestendige gemeente-zijn

Er komt veel op kerkelijke gemeenten af. Bezuinigingen en teruglopende inkomsten zijn aan de orde van de dag. Energie is de grootste kostenpost op uw begroting. Energiebesparing is van cruciaal belang voor het in stand houden van uw gemeente. Bij KerkStroom kunt u terecht voor alle relevante kennis rondom dit onderwerp. Zelf afkomstig uit het kerkelijk gemeenteleven, delen we graag onze kennis over dit onderwerp. En willen u graag helpen om een duurzame en dus toekomstbestendige gemeente te zijn. 

Waarmee kunnen wij uw kerk van dienst zijn?