Reformatorisch Dagblad: 18 maart 2015

Eunice Hoekman-van Stuijvenberg

DRACHTEN. Energie is een grote kostenpost op de begroting van een kerkelijke gemeente. Om gemeenten te helpen met besparen en eventueel met het zelf opwekken van energie, richtte weerman Reinier van den Berg het bedrijfje KerkStroom op.


Van den Berg lanceert KerkStroom samen met een vriend, Robert den Ouden, tijdens de beurs Kerk & Gemeente, die komende vrijdag en zaterdag wordt gehouden in Utrecht. KerkStroom wil kerkbesturen ondersteunen bij het in kaart brengen van het energieverbruik, het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen. Kerken kunnen verder meedoen aan de collectieve inkoop van duurzame energie.

Den Ouden is eigenaar van SportStroom, een inkoopcollectief met ruim 3000 aangesloten sportverenigingen. Door de jaren heen ontving Den Ouden vanuit kerken steeds vaker de vraag of zij ook konden meedoen met dit collectief. Inmiddels zijn er ruim honderd kerken aangesloten. Voor deze doelgroep is KerkStroom in het leven geroepen. KerkStroom krijgt per deelnemer „een bescheiden vergoeding” van de gecontracteerde energiebedrijven. Energiebesparing is van groot belang voor het in stand houden van de gemeente, stellen de initiatiefnemers, zeker nu „teruglopende inkomsten aan de orde van de dag zijn.”

Verbruiken kerken onnodig veel energie?

Van den Berg: „Uit onderzoek blijkt dat kerken al snel 3000 euro per jaar kunnen besparen door het gebouw op een slimmere manier te verwarmen, maar ook door slimmer stroom in te kopen. Veel kerken sloten lang geleden een contract af en betalen trouw hun energierekening, terwijl het lonend kan zijn om een nieuw contract af te sluiten. Denk verder aan het grote aantal lichtpunten in een kerkgebouw, in al die zaaltjes waar doordeweeks mensen bij elkaar komen. Daar loopt de teller ook.”

Is KerkStroom een ideëel of een commercieel initiatief?

„Wij vinden het belangrijk dat christenen goed nadenken over rentmeesterschap en zichzelf op dat punt geloofwaardig maken. Dus niet alleen psalmen zingen over de prachtige schepping, maar ook laten zien dat onze planeet je wat waard is. Een enkeling let op eetgedrag en energieverbruik, maar de massa denkt: Ach, het zal mijn tijd wel duren, of, extremer: Als de Heer terugkomt, zal er een nieuwe aarde komen, dus waarom moeilijk doen? Rekenen met de wederkomst geeft ons geen vrijbrief om er maar op los te leven. Dat is de ideële kant. De andere kant is: als team investeren wij tijd en die moet op een of andere manier worden vergoed. Dus ja, er zit een verdienmodel achter, we zijn een bv.”

U wilt ook gedragsverandering bij kerken stimuleren.

„Een duurzame leefstijl mag de geur en de kleur van een kerk zijn. Gemeenteleden kunnen besluiten om minder vaak met de auto naar de kerk te komen of tijdens een aantal gemeenteavonden nadenken over een thema als afval of eetgedrag. Dan gaat het echt goed lopen. Dan bespaar je niet alleen energie in het kerkgebouw, maar ook bij de 500 leden thuis. Gelukkig is er nog een grote schare christenen in Nederland. Als je die allemaal een stukje de groene kant opduwt, heeft dat wel degelijk impact.”

© Reformatorisch Dagblad | Pagina 2 | 18 maart 2015